ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

elot

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση BICSc

BICSc

Βρετανικό Ινστιτούτο
της Επιστήμης του Καθαρισμού

Woolsafe

Woolsafe

Οργανισμός για την Ασφάλεια του Μαλλιού Υφασμάτινων Επιφανειών

Πιστοποίηση IICRC

IICRC

Ινστιτούτο Ελέγχου, Καθαρισμού, Αποκατάστασης Υφασμάτινων Επιφανειών