Υπηρεσίες Αποκατάστασης Κτιρίων από Πυρκαγιά

Αποκατάσταση Κτιρίων από Πυρκαγιά

Η πυρκαγιά, ως φαινόμενο προκαλεί πολλαπλές ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και στο περιεχόμενο τους. Η ένταση της εστίας, αλλά και το υλικό που φλέγεται καθορίζει αρχικά τις βλάβες που θα προκληθούν στο κτήριο καθώς και στο περιεχόμενο του. Στη συνεχεία και μετά την κατάσβεση της παρατηρούμε επίσης σημαντικό ρολό στις ζημιές έχει λάβει η αιθάλη (η κάπνα, προϊόν της καύσης) με την μοναδική της συμπεριφορά να τρυπώνει και στα πιο απίθανα σημεία.

Η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιών, που έχουν προκληθεί, περιλαμβάνει την αποκατάσταση της φθοράς στο μέγιστο δυνατό.

Ένας τεχνικά καταρτισμένος άνθρωπος μας, θα πρέπει να μεταβεί στο χώρο να τον εκτιμήσει και να καθορίσει τον βαθμό που επηρεάστηκαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και το περιεχόμενο τους. Με την εκτίμηση, και την καταγραφή της βλάβης θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για να σας παρουσιάσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης.

fire-low

Η ειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, η παρουσία μας στο χώρο του καθαρισμού για 30 και πλέον χρόνια , ο εξοπλισμός , τα κατάλληλα υλικά και τα μέσα, μας φέρνουν στην πρώτη θέση στην αντιμετώπιση (αποκατάσταση) τέτοιων περιστατικών.